Ochrana přírody a krajiny je mým posláním

Adventní a vánoční čas s sebou přináší vedle komerce i vlnu solidarity, pomoci, dobročinnosti a podpory nejrůznějších charitativních projektů. To mě přivedlo k zamyšlení se nad tím, že jsem moc ráda, že svojí prací mohu také nezištně pomáhat. Proto se vám v tomto příspěvku trošku pochlubím a popíšu svoje aktivity, které mi nepřináší žádné peníze, ale dobrý pocit z toho, že moje práce má vyšší smysl.

Continue Reading Ochrana přírody a krajiny je mým posláním

Fenomén dneška: sázení stromů

V současnosti hodně diskutovaným tématem ve společnosti je sázení stromů. Hovoří se o něm ve spojení s klimatickou změnou, vázáním oxidu uhličitého nebo retencí vody v krajině. Vzniklo a vzniká velké množství iniciativ, které organizují sázení stromů, a vedení velkých i malých firem se snaží chovat více ekologicky a svoje aktivity vtělují například do toho, že za zakoupené produkty těchto firem se vysadí nové stromy.

Continue Reading Fenomén dneška: sázení stromů

Krajinný ekolog není krajinný architekt

Protože jsem krajinná ekoložka, často se dostávám k projektování krajinných návrhů. Lidé mě pak oslovují krajinná architektko, protože si myslí, že návrhy výsadby stromů, krajinné návrhy nebo návrhy vodních prvků v krajině mají na starosti krajinní architekti, což je pravda jen z poloviny. Proto bych v tomto příspěvku chtěla vysvětlit rozdíl mezi krajinným ekologem a krajinným architektem.

Continue Reading Krajinný ekolog není krajinný architekt

Jaro je obdobím biologických průzkumů

Aktuálním tématem, kterému se teď, na začátku jara, hodně věnuji, jsou biologické průzkumy, které právě v dubnu začínají. V podmínkách České republiky by biologické průzkumy měly obsahovat celé vegetační období, tedy minimálně od března do října, což je optimální stav. Existují různé verze biologických průzkumů, o kterých bych se v tomto příspěvku chtěla více rozepsat.

Continue Reading Jaro je obdobím biologických průzkumů

Biologické hodnocení nahradilo hodnocení podle § 67

Dneska bych se chtěla podívat na zoubek hodnocení podle § 67, které se také jmenuje hodnocení vlivu zásahů na chráněné zájmy přírody a krajiny. Tohle hodnocení je celkem novinka, vešlo v platnost od 1. srpna 2018 a nahradilo dřívější tzv. biologické hodnocení.

Continue Reading Biologické hodnocení nahradilo hodnocení podle § 67