Adventní a vánoční čas s sebou přináší vedle komerce i vlnu solidarity, pomoci, dobročinnosti a podpory nejrůznějších charitativních projektů. To mě přivedlo k zamyšlení se nad tím, že jsem moc ráda, že svojí prací mohu také nezištně pomáhat. Proto se vám v tomto příspěvku trošku pochlubím a popíšu svoje aktivity, které mi nepřináší žádné peníze, ale dobrý pocit z toho, že moje práce má vyšší smysl.

Někdy se mi stává, že mě osloví klienti s prosbou o radu, jak mají udělat něco dobrého pro krajinu. Oni často čekají, že jim něco navrhnu zdarma, protože to přece nedělám pro ně, ale pro přírodu, například pro obojživelníky. Proto nerozumí tomu, proč by za takovou radu měli platit, když koncovým uživatelem jsou žáby a klienti sami z toho žádný prospěch nemají. Ono je to ale ošemetné, protože se dá říct, že téměř 100 % mojí práce dělám pro přírodu. Mojí vizí nebo mottem je, že lidské aktivity by se měly dělat tak, abychom přírodě neubližovali. Moje práce je tak veřejně prospěšnou prací, nebojím se říct, že je dokonce posláním, ale zároveň je to povolání jako každé jiné a zaslouží si odměnu. Už jen proto, abych se mu mohla věnovat na sto procent a nemusela se živit něčím jiným.

Neziskovka jako cesta k ochraně přírody

Ne všechno ale dělám za peníze. V roce 2015 jsme s kolegy na univerzitě založili neziskovou organizaci s názvem CooLAND. Staráme se o ochranu přírody v zemědělských oblastech. Já sama jsem předsedkyní této neziskovky a většinu práce, kterou tato funkce obnáší, dělám dobrovolně ve svém volném čase. Podílím se na drobných projektech, které jsou určené pro majitele zemědělské půdy malých rozměrů. Často se jedná o jednoduché, ručně nakreslené nákresy, v nichž radím lidem, jak přinést život do zemědělské krajiny a pomoci tak přírodě. Za práci na těchto projektech účtuji co nejnižší cenu, aby byla tato služba dostupná co nejširšímu spektru lidí. Peníze získané z těchto projektů jdou stejně ale zpátky do naší neziskové organizace a používáme je na propagaci ochrany přírody v zemědělské krajině, pořádáme nejrůznější semináře, píšeme blog a staráme se o chod organizace samotné.

Vlastní blog je nutností i pro krajinnou ekoložku

Dále se snažím propagovat různá témata týkající se ochrany přírody. Snažím se poskytovat lidem zdarma návody, jak každý z nás může co nejjednodušeji pomoci ochránit přírodu. Tato témata sepisuju na svůj blog, točím videa a tento obsah sdílím na sociálních sítích. Cílem těchto aktivit je poskytnout lidem zdarma odborný obsah, ke kterému by se běžně nedokázali nebo nevěděli, jak dostat.

Prostřednictvím těchto výstupů chci lidem ukázat, že existuje spousta věcí, se kterými si dokážou poradit sami. Například sem na blog jsem napsala několik článků o výsadbě stromů a navrácení vody do krajiny a nedávno jsem měla i reportáž v Receptáři. Tady všude se snažím lidi navést, jak jednoduše se každý z nás může zapojit do ochrany přírody a krajiny. V příspěvcích říkám jednoduché návody, co lidé mohou sami udělat, aniž by museli kontaktovat odborníka a nestálo je to majlant.

Doplňkové aktivity, které mi dávají smysl

Mám ještě několik aktivit, kterými se zabývám výhradně bez nároku na honorář. Například sedím v komisi životního prostředí pro městskou část Praha 22. Tady se snažím radit vedení městské části, jaká opatření mají udělat, aby zvýšili kvalitu životního prostředí v této obci. Letos jsme například omezili sekání trávy, čímž se výrazně zlepšily podmínky travnatých ploch. Vedení městské části Praha 22 poskytuji poradenství v oblasti legislativy při jednání s investory, protože na tuto městskou část je kladen velký tlak z hlediska výstavby. Proto radím, jak výstavbu přírodě kompenzovat a pomáhám i při jednání s investory. Přijde mi důležité dostat tato témata do samosprávy, tato práce mě naplňuje a baví a nepřijde mi správné, abych za to jako soukromý subjekt brala peníze.

A co mě tedy živí?

Živí mě aktivity spojené s expertní poradenskou činností, kdy zpracovávám autorizované posudky a píšu různá hodnocení. Většina těchto zakázek vychází z principu, že mým klientem a příjemcem mých služeb je investor, který změní poměry v daném území a svojí zamýšlenou činností může ohrožovat a omezovat přírodu.

Příchod investora do dané lokality s sebou nese jeho odpovědnost za změny, které svým záměrem zapříčiní. Mým úkolem je postarat se o to, aby změny, které nastanou, probíhaly v souladu s přírodou. Například pokud je třeba něco postavit, může dojít k ohrožení rostlin, živočichů nebo jiných druhů, které na tom místě žijí. Mým úkolem a mou hlavní službou je přetvořit investorův záměr tak, aby negativní vlivy záměru na přírodu a krajinu nebyly ideálně vůbec žádné, nebo aby byly úplně minimální. Jedná se tedy o poradenskou činnost pro investora, kdy se snažím vylepšit záměr investora tak, aby příroda zůstala neporušena.

Díky mé práci je investorův projekt z hlediska ochrany přírody v pořádku, investor tak dostane od úřadů všechna potřebná povolení a razítka, která potřebuje pro realizaci projektu. Já zároveň vím, že příroda v lokalitě zůstane také v pořádku, případně se ještě vytvoří další přírodní biotopy, kde aktivně dochází k ochraně přírody. Je to práce, při které se jedná hlavně o přírodu. Investor si mě najímá, aby získal potřebná razítka a zároveň aby byl jeho zamýšlený projekt ekologicky v pořádku.

Poskytuji autorizované posudky, používám co nejmodernější technologie, sleduju moderní trendy týkající se ochrany přírody a krajiny, pravidelně se školím, sleduju zahraniční trendy, kterých se snažím držet a implementuju je do své práce. Díky tomu se nebojím říct, že jsou mé služby na vysoké úrovni a sleduji celosvětové trendy ve svém oboru. To mi umožňuje komerční využití mých poznatků. Mým cílem ale zůstává, aby lidské aktivity přírodě neubližovaly a nepoškozovaly ji, ale naopak aby jí pomohly. A to je i moje vize.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: