Žáby vám
z pozemku nevyženu,

ale najdu způsob, jak realizovat záměr i s nimi.

Pro investory & developery

Pracuji hlavně v terénu. Přijedu s vámi prohlédnout místo stavby a pravidelně se tam vracím. Zjistím a popíši vám, co se na pozemcích děje. Sbírám data, při práci používám fotopasti, drony, kreslím mapy.

Výsledkem je přesný popis stavu pozemků z hlediska krajinné ekologie, například migračních cest zvířat, nebo ohrožení povodněmi.

Připravím pro vás návrhy opatření, která pomohou vyřešit střety s životním prostředím, a tím záměr realizovat. Využívám své mnohaleté zkušenosti z oboru, mezi které patří projekty dálnic, logistických center, revitalizace brownfieldů a mnoho dalších.

Potřebujete pomoci prosadit a uskutečnit váš záměr?

Ing. Kateřina Lagner Zímovákrajinná ekoložka

Kateřina pro nás zpracovává odborné studie. S prací a její realizací jsem byl vždy spokojen a bylo to pro mne zajímavé setkání.

Jiří Siřiště
vedoucí odboru ekologie ve společnosti Severočeské doly, a.s.

Pro ekology

Spolupracuji s mnoha kolegy z oboru, jsme si vzájemně užiteční a jako tým pracujeme na tom, aby lidská činnost významně nenarušila naši přírodu a klienti zároveň zrealizovali své záměry. Společně s kolegy pohlídáme to, aby klient došel co nejdříve ke svému cíli. Každý na to přispějeme svou odborností.

Pomohu vám čímkoliv v oboru krajinné ekologie.

Mgr. Luboš Motl jednatel, Environmentální a ekologické služby s.r.o.

Naším společným oborem je krajinné inženýrství. Katka je neutuchající zdroj nápadů a inspirace :-)

Petra Královcová
odborný referent v oblasti vodního hospodářství, AOPK ČR

Pro jednotlivce

Nejpestřejší práci zažívám s obyčejnými lidmi, nejčastěji s těmi, kteří chtějí stavět rodinný dům. Kdo se na mě obrátí, tomu zajistím, aby bylo procesně vše v pořádku. Získám vytoužená razítka a souhlasy od úřadů.

Klienti by mě měli kontaktovat již preventivně před každou stavbou, kdy mohu na pozemku odhalit případný problém související se životním prostředím. Já ho vyřeším během několika týdnů, pokud by na problém přišly úřady, bude to trvat i roky.

Řiďte se heslem: „Paní na úřadě ví všechno o žábě na tvém pozemku!“ A hlavně se nikdy nesnažte problém ututlat, vždy to nakonec vyjde najevo. Ať už se jedná o výskyt vzácných trav, migrační cesty jezevců nebo žab.

Pomohu vám včas získat vytoužená razítka.

Marie Davidová
architektka

Kateřina mi poskytla řešení možných znečištění rybníka. Oceňuji profesionální přístup.

Hana Gottfriedová
architekt Spolku Zachraňme Vrbici

Poznejte mě více

Jsem krajinná ekoložka a nezávislá konzultantka v oblasti životního prostředí.

Miluji přírodu, ale zároveň fandím rozvoji technologií a lidské činnosti.

S  klienty vždy vedu dialog, vysvětluji, proč existují některá nařízení, proč musíme vyřešit daný problém s ohledem na přírodu. Mou největší odměnou je, když si porozumíme a společně hledáme řešení. V tom mohu hodně pomoci, navrhuji různá opatření, která nám pomohou dojít k cíli: realizujeme záměr klienta a zároveň je ochráněna příroda. Věřte mi, jde to.   

Krajinná ekologie je pro mě posláním. Neberu ji jako překážku pro rozvoj lidské činnosti. Věřím, že příroda a člověk mohou žít v souladu.

Co vše pro vás umím zajistit?

 • Biologické průzkumy a dozory
 • Screening vlivu na životní prostředí
 • Migrační studie
 • Hodnocení krajinného rázu
 • Komplexní analýzy krajiny
 • Projekty na ochranu životního prostředí
 • Multikriteriální analýzy
 • Vzdělávací programy a terénní exkurze na míru
 • Soudní znalecké posudky v oblasti vlivů na životní prostředí
 • EIA
 • Letecké práce s bezpilotní technikou, drony
 • Hodnocení vlivu zásahů na chráněné zájmy přírody a krajiny podle § 67

Moje cesta k profesionální ekoložce

Krajinná ekoložka
2013 - Současnost

V roce 2013 jsem se rozhodla stát se krajinnou ekoložkou na volné noze a mohu vám říci, že to bylo moje nejlepší rozhodnutí a splněný sen. Mojí náplní jsou odborné expertízy, projekty a poradenství v oblasti krajinné ekologie.

Garantka oblasti ekologie
2016 - Současnost

V roce 2016 se mi dostalo možnosti stát se garantkou v neziskové architektonické organizaci Collaborative Collective, z.s. Co zde dělám? Zpracovávám odborné projekty a studie v oblasti ekosystémových služeb v architektuře.

Předsedkyně neziskové organizace CooLAND z.s.
2013 - Současnost

Další báječnou zkušeností je pro mě založení a vedení neziskové organizace CooLAND pro ochranu zemědělské krajiny od roku 2015. Jedná se ve velké míře o dobrovolnickou práci. Mojí náplní práce je zpracovávání cenově dostupných projektů pro obnovu zemědělské krajiny pro drobné vlastníky zemědělské půdy, pořádání odborných seminářů a propagace tématu ochrany zemědělské krajiny.

Dramaturgyně festivalu Life Sciences Film Festival
2012 - 2019

Úspěšně jsem byla 7 let garantkou a dramaturgyně odborného programu mezinárodního filmového festivalu představujícího dokumenty v oblasti živých věd.

Odborná asistentka a pedagožka
2010 - 2015

Odbornou asistentkou a pedagožkou jsem byla od roku 2010 do roku 2015 na České zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě životního prostředí. Mým zaměřením byla opět krajinná ekologie. Pracovala jsem zde jako lektorka a vedla odborné přednášky a exkurze. Zároveň jsem se zabývala i výzkumem úprav krajiny. Od roku 2015 zde již nepracuji na úvazek, ale jako externí spolupracovník. Mívám zde přednášky, jezdím na odborné exkurze a jsem členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek z předmětu Krajinné plánování.

Referentka ochrany krajiny v Agentuře ochrany přírody a krajiny
2008 - 2012

Jako referentka ochrany krajiny jsem načerpala spoustu zkušeností, které využívám ve svém podnikání dodnes. Součástí této státní agentury jsem byla krásné 4 roky, kde jsem se starala o správu a tvorbu nástrojů GIS, pozemkovou agendu, péči o krajinu a aplikovanou ochranu krajiny.

Dobrovolnice při Mapování hnízdních okrsků, Česká společnost ornitologická
2009 - 2011

V mém oboru je samozřejmostí mít srdce na správném místě a proto pro mě byla čest být dobrovolnicí v tomto projektu. S Českou společností ornitologickou dále spolupracuji a jsem i jejím členem.

Zpracovatelka Mapování biotopů České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny
2009

Jako zpracovatelka Mapování biotopů jsem sbírala data v terénu a tvořila databáze. Tento projekt zobrazuje vegetační pokryv na území celého státu, a proto byl pro mě velmi zajímavý a naučný.

Mé vzdělání a zahraniční stáže

Moje certifikáty

Systém enviromentálního managementu

ISO 140001

Systém managementu kvality

ISO 9001

Pracuji na zajímavých projektech. Vyučuji, školím, tvořím.
Mé zkušenosti, zážitky a výsledky realizací by vydaly na celou knihu.
Tu psát nestíhám, tak alespoň píšu blog.

Stavte se u mě na blogu!
Přejít na blog
Poslechněte si můj podcast!
 

Případové studie

Podívejte se, jak jsem zpracovala dva časté případy, se kterými se klienti setkávají: migrační studii a biologický dozor na stavbě. Uvidíte, jak postupuji a poperu se se vzniklými problémy tak, aby se váš projekt nezastavil, a dotáhli jste ho do konce.

 1. 1.Migrační studie na ekoduktu
Přehrát video
 1. 2.Biologický dozor na stavbě v Brandově
Přehrát video

3 nejčastější dotazy klientů

Jak vypadá spolupráce s krajinnou ekoložkou?

Přehrát video

Zvládnu vyřešit všechny speciální případy z oboru životního prostředí?

Přehrát video

Proč se vyplatí váš stavební záměr řešit dopředu s krajinnou ekoložkou?

Přehrát video

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Většinu času trávím v terénu, na konzultacích s klienty, anebo na stavbách, a tak vám ne vždy jsem schopna vzít telefon. Prosím, kontaktujte mě telefonicky nebo e-mailem uvedeným níže.

Ing. Kateřina Lagner Zímová

IČO: 10987118
DIČ: CZ10987118

Jsem akční i na sociálních sítích:

Finalistka podnikatelské soutěže Český Goodwill 2018

Stavte se u mě na blogu!
Přejít na blog
Poslechněte si můj podcast!
 

Chcete dostávat zajímavé novinky z oboru krajinné ekologie?

Zadejte váš e-mail.

Tento projekt Kreativní vouchery Kateřina Zímová s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

2018