Dnes bych se chtěla trošku rozepsat o obecné ochraně přírody. Toto téma mě napadlo v souvislosti s aktuálními ochrannými opatřeními, kterých jsme si od března užili dost a dost. Přišlo mi zajímavé, že jak byl omezen volný pohyb osob a všichni jsme byli odkázáni jen na svoje bezprostřední okolí a nebylo možné jezdit nikam na velké výlety, lidé znovu objevili okolí svých domovů a začali se pohybovat v obyčejných částech naší země, jako jsou třeba pole a louky. Dokládají to zejména příspěvky lidí na sociálních sítích.

Moje pracovní činnost zůstala v tomto období takřka neomezena, samozřejmě jsem nemohla moc cestovat a potkávat se s lidmi, ale mohla jsem být alespoň o to víc v terénu. Proto jsem si i všimla, že se na obyčejných polních cestách v okolí vesniček a měst najednou začalo pohybovat větší množství lidí, než jsem normálně zvyklá, protože při svých průzkumech terénu obvykle na takovýchto místech za celý den nikoho nepotkávám. Jako krajinnou ekoložku mě potěšil zájem lidí o to, jak vypadá jejich bezprostřední okolí. Je to trochu vynucený zájem, to uznávám. Ale na druhou stranu si lidé opět všimli, že za jejich domem vede nějaká polní cesta, že se může jít na procházku mezi pole a do lesa a že i z těchhle lokalit lidé dokážou mít radost a objevují zde kouzlo přírody. Nafotí krásné snímky, které si potom vystavují na Instagram podobně jako fotky ze zahraniční dovolené nebo z návštěvy nějakého turisticky atraktivního místa.

A z toho mám radost. Myslím si totiž, že ochrana přírody a krajiny v těchto obyčejných částech naší země je jedna z těch nejdůležitějších. A i proto mám svoji vlastní neziskovou organizaci Cooland, která se zabývá ochranou zemědělské krajiny, a sama se hodně angažuji v oblasti obecné ochrany přírody. Proto bych také chtěla dále popsat, jak funguje statut obecné ochrany přírody u nás.

Obecná ochrana přírody je základem všeho

Když se řekne ochrana přírody, řadě lidí se jako první vybaví chráněné druhy rostlin a živočichů nebo nějaká chráněná území a národní parky. Zapomíná se však na to, že největší rozloha našeho státu spadá do oblasti obecné ochrany přírody. Laicky řečeno, do obecné ochrany přírody patří vše, co tvoří ráz naší krajiny. Například jak se ve filmu Vesničko má, středisková kochal pan doktor krajinou, tak to je přesně ono – struktura krajiny, kterou tvoří louky, lesy, políčka, potoky, rybníky. Toto všechno je nějakým způsobem chráněno různými nástroji, které jsou zakotvené v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Jedním z těchto nástrojů je krajinný ráz, o kterém jsem již na blog několikrát psala a který dělá naši krajinu jedinečnou, zapamatovatelnou a fotogenickou. Přinutí nás vytáhnout foťák nebo telefon a zachytit část krajiny, protože nám tato scenérie připadá úžasná.

Krajinný ráz tvoří další prvky, které jsou také chráněné. Nejvýznamnějšími z nich jsou tzv. významné krajinné prvky, kterých je šest – lesy, rybníky, vodní toky a jejich niva, rašeliniště a jezera – a všechny jsou chráněné. Tyto zdánlivě obyčejné prvky vytvářejí jedinečnost naší krajiny. Dalším chráněným prvkem je územní systém ekologické stability, tedy ve zkratce ÚSES, který tvoří ekologickou síť v krajině. Tu si můžeme představit jako pohled z letadla na krajinu, kdy vidíme vesnice propojené cestami, silnicemi a dálnicemi. ÚSES funguje úplně stejně, jen tam jsou prvky, které neslouží lidem, ale rostlinám a živočichům. Tedy to, co jsou pro nás lidi vesnice, v systému ÚSES pro rostliny a živočichy představují rybníky a lesy, které jsou propojeny liniovou zelení nebo vodními toky, podobně jako jsou naše silnice a cesty. ÚSES se někdy označuje jako ekologická páteř krajiny a je to taková základní síť, která zabezpečuje, aby rostliny a živočichové mohli v obyčejné zemědělské krajině existovat, pohybovat se a žít. Nejedná se tedy o žádnou speciální ochranu vzácných druhů, ale o základní ekologickou potřebu všech živočichů, které běžně známe, například pro srnky, kosy, obojživelníky apod.

Dalším důležitým prvkem obecné ochrany přírody jsou mimolesní dřeviny. Tyto dřeviny jsou chráněny mnohem více než lesní dřeviny, protože mají více funkcí. Les jako takový je chráněn lesním zákonem. Mimolesní dřeviny je obyčejná zeleň, kterou kolem sebe vídáme na každém kroku, jako jsou aleje podél cest, ovocné stromy podél cest, staré sady, dřeviny podél vodního toku, samostatný starý strom uprostřed louky apod.
Všechny tyto prvky dohromady jsou podle mě velmi důležité, ale bohužel je to ta část přírody, která dostává nejvíce na frak. Obecná ochrana přírody bývá totiž velmi často opomíjena jak v územních plánech, tak v plánech na rozvoj území. Obvykle se řekne: „Tam je jen obyčejné pole.“ nebo „Tam roste jen stará švestky u cesty.“ Jenže právě tyto části přírody jsou moc důležité, a to jednak z pohledu stále diskutované otázky sucha, retence vody v krajině, podpory diverzity nebo pro potravu včel. Proto je z mého pohledu jedním z problémů naší české krajiny nedostatečná péče o tyto obyčejné prvky, které jsou všude kolem nás. Špatně se staráme o mimolesní dřeviny, zemědělská půda je ve špatné kondici, máme málo cest, máme nedostatek zeleně podél cest a vodních toků a ani moc dobře nefunguje ekologická síť ÚSES.

Obecná ochrana přírody musí být součástí každého projektu

V každém projektu, který zpracovávám, se tento problém snažím vždycky malinko nějak vyřešit, což moji klienti už vědí a znají. Například při plánování bytové výstavby vždy dávám do podmínek výsadbu takových dřevin, které jsou vhodné pro ptáky a pro včely. Tedy takových, které kvetou a mají nějaké bobule. Trvám na tom, aby byly do projektu zahrnuté jak klasické zelené, tak kvetoucí trávníky, aby stavba nějak navazovala na své okolí. Aby se vytvořila ekologická síť, areál nebyl oplocený a vysadila se nějaká liniová zeleň směrem například k nejbližšímu lesíku.

Toto jsou přesně ony způsoby, jak se já ze své pozice snažím alespoň malými krůčky přispět k obecné ochraně přírody. Někdy také zpracovávám obsáhlé projekty ve volné krajině, které mají za úkol do ní vrátit zeleň, zachytit vodu a podpořit celkovou stabilitu daného území. Věřím tomu, že i těmito malými krůčky se bude celková situace postupně zlepšovat, jsem v tom optimistická.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: