Jak to, že každé hodnocení vyjde pozitivně?

Často se stává, mi lidé pokládají tutéž otázku: Jak je možné, že každé hodnocení vždy vyjde pozitivně?

Odpověď je možná prostší, než by se mohlo zdát. Práci hodnotitele totiž platí investor zamýšlené stavby, takže na jeho straně je velká vůle a snaha připravit svůj projekt tak, aby splňoval všechny požadavky pro ochranu přírody a krajiny.

Pomáhám tomu, aby nové projekty vznikaly v souladu s přírodou

Podívejme se na konkrétní příklad z mojí praxe. Nedávno se na mě obrátil jeden klient se žádostí o vypracování hodnocení vlivu na přírodu a krajinu s tím, že má v úmyslu postavit si malou vodní elektrárnu. V takovém případě je třeba provést velmi podrobný hydrobiologický průzkum, tedy zmapovat, jací živočichové a rostliny žijí v lokalitě, kde má vodní elektrárna vzniknout. Takový průzkum trvá několik měsíců a stojí celkem hodně peněz. Je totiž třeba řešit ještě další věci, jako například vlivy kácení břehových porostů, vymyslet náhradní opatření pro migraci ryb atd. Kdyby mi investor dal projekt malé vodní elektrárny a já odjela na několik měsíců do terénu pozorovat všechny ryby, raky, mihule a další druhy a živočichů a po uplynutí té doby bych se vrátila a oznámila investorovi, že je mi to líto, ale hodnocení vychází jako negativní a stavba tedy nebude, rozhodně by s mojí prací spokojený nebyl a fakturu za moji práci by rozhodně nezaplatil. Takto to nefunguje, a přesto přesně takto by si celou situaci nejraději představovali lidé, kteří se smějí tomu, že nám hodnocení nikdy nevyjde negativně. Jenže takovou službu by nám, hodnotitelům, nikdy nikdo nezaplatil a ani by si ji od nás neobjednal. Takové negativní hodnocení bychom napsali jen jednou a už nikdy by se na nás nikdo neobrátil. Navíc takový postup nedává žádný smysl, nikomu nepomůže a přírodu neochrání.

Pomáhám tomu, aby nové projekty vznikaly v souladu s přírodou

Na začátku nikdy nedostaneme hotový projekt. Investor nás pouze poptá, protože naše hodnocení potřebuje pro povolení stavby, a já se samozřejmě zajedu podívat na místo, kde má zamýšlená stavba vzniknout. Ve spolupráci s investorem, jeho projektanty a případně širším týmem odborníků upravíme projekt tak, aby hodnocení vyšlo pozitivně a stavba mohla vzniknout. Takže to není moje hodnocení, ale projekt investora, co se během spolupráce změní. Moje hodnocení je tedy spíše konzultačně-poradenská činnost, kdy se snažíme společně s investorem přetvořit projekty tak, aby neměly negativní vliv na přírodu a krajinu.

V případě zmiňované vodní elektrárny jsme postupovali tak, že jakmile jsme ve vodním toku našli chráněné druhy, informovali jsme investora, že na tom místě bude třeba vybudovat kvalitní rybí přechod. Zprostředkovali jsme mu kontakt na prověřeného projektanta, který se rybími přechody zabývá a dokáže vymyslet kvalitní a funkční přechod tak, že jej ryby skutečně využívají. Dále jsme zde navrhli další tzv. poproudová opatření, která zamezují tomu, aby v turbínách vodní elektrárny docházelo ke zranění nebo usmrcení vodních živočichů. Existuje nepřeberné množství způsobů, jak skloubit chod vodní elektrárny se životem živočichů, kteří konkrétní vodní tok obývají. Já jako hodnotitel vymýšlím tato různá opatření, společně s projektantem je zanášíme do projektové dokumentace, a jakmile jich je dostatek, rozhodnu o tom, že projekt může získat pozitivní hodnocení. To je princip toho, že hodnocení vyjde pozitivně, protože dokážeme ohlídat, aby nedošlo k budoucímu negativnímu vlivu stavby na přírodu a krajinu.

Proč nás investor poslouchá?

Možná někoho napadne, proč nás investor poslouchá, když mu za jeho peníze de facto komplikujeme život. Vysvětlím opět na příkladu. Na začátku měl investor záměr umístit na vodní tok malou vodní elektrárnu jako obnovitelný zdroj energie. A měl představu, že takto nedělá nic špatného pro přírodu, ale po konzultaci se mnou zjistil, že je třeba se postarat i o živočichy, kteří se nacházejí ve vodním toku. A já jsem ho tedy defacto donutila, aby pro ochranu živočichů do projektu přidal rybí přechod, čímž se samozřejmě zvyšují náklady na realizaci celého projektu. Díky tomu má ale projekt v mém hodnocení a tím i na úřadech zelenou. 

Kdybych přivřela oči a zpracovala pozitivní hodnocení bez rybího přechodu, pošpinila bych si svoji autorskou a profesní čest a kompetenci. Nikdy nepouštím ven hodnocení, za kterým bych si nemohla stát a které nemohu s čistým svědomím obhájit. Úřad, ke kterému by se takové hodnocení dostalo, by poznal, že takové hodnocení není v pořádku a pravděpodobně by ho vrátil k přepracování, investor by nezískal potřebné a kýžené povolení na úřadech a já bych přišla o autorizaci.  

Negativní hodnocení může tedy hodnotiteli vyjít hned na začátku, kdy převezme projektovou dokumentaci od investora. Takové hodnocení ale hodnotitel nesepisuje, ani nikam neposílá. Investor si platí hodnotitele, aby vymyslel takové řešení, které změní původní negativní hodnocení v pozitivní, zapracuje potřebná opatření pro přírodu do projektové dokumentace tak, aby investor získal všechna potřebná povolení a razítka. Já jako hodnotitel potom můžu garantovat, že příroda a krajina jsou bez negativního vlivu stavby, protože jsem se postarala o to, že vše potřebné je zakomponované do projektové dokumentace. 

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: