Screening nedaleko Ústí nad Labem
aneb Jak rozplétám vztahy v krajině

Screening nedaleko Ústí nad Labem
aneb Jak rozplétám vztahy v krajině

Na začátku každého stavebního záměru, výstavby dálnice či jiného plánu vytvářet v krajině něco nového, je zapotřebí zvážit veškeré ekologické dopady. Tomuto procesu se říká screening. Tentokrát jsem se vypravila do Ústeckého kraje, kde na mě čekala louka nedaleko dálnice a jeden až dva dny detailní analýzy tohoto území.

Myslí na přírodu i nezaměstnané

Na louce kousek od Ústí nad Labem a dálnice D8 směrem na Německo plánuje investor rozsáhlý stavební záměr. Z předešlých zkušeností jsem věděla, že Magistrát města Ústí nad Labem a místní občanská sdružení jsou velmi přísní v posuzování záměrů. Jejich postoj je mi však blízký, snaží se totiž najít kompromis mezi ochranou přírody a vědomím, že stavba by znamenala nová pracovní místa.

Mou prací je skloubit rozvíjející se infrastrukturu, nové technologie či podnikatelské záměry s ochranou přírody.  

Jsem jako detektiv

Screening je ve své podstatě taková detektivní práce. Musím rozplétat vztahy mezi jednotlivými prvky krajiny. Přijít na to, jak to mezi sebou ty louky, lesy a pole vlastně mají, ale zjistit i vztah obyvatel k místu a jeho ekologickou hodnotu. Všechny tyto vazby jsou na každém území naprosto specifické.

Do příběhu daného místa pak musím zasadit plánovaný záměr.

Jak analýza probíhala?

Při posuzování daného území vždy zvažuji několik aspektů:

  1. Odkud je louka vidět, jaký vliv má na krajinný ráz a jak daný záměr celkově ovlivní vizuální vyznění krajiny.
  2. Jaké tudy vedou přirozené cesty zvířat, neboli takzvané koridory. Lokalita se nacházela v Krušných horách, kde byl v té době sníh. Stopy zvěře byly proto vidět na první pohled.
  3. Vazby na okolí. Zjišťovala jsem, jakou funkci má louka mezi ostatními. Žádné místo neexistuje jen samo o sobě a je důležité, zda se jedná o dílčí nebo vůdčí lokalitu mezi ostatními.

Zkoumání v terénu předchází příprava, zjišťování informací atd. Celkové zpracování analýzy mi tak zabralo zhruba 14 dní.  

Screening ukazuje, jak komplikované bude dostat povolení.

Proč by si měl klient na analýzu udělat čas?

Každého, kdo nějaký záměr zvažuje, určitě bude zajímat, že čím důležitější je vybrané místo, tím komplikovanější bývá realizace stavby. V některých případech se ukáže, že je z hlediska ekologie či krajinného rázu opravdu stěžejní. V tu chvíli většinou přistupujeme s klientem k hledání místa jiného, méně ekologicky význačného.

Čím ekologicky významnější místo, tím složitější bude realizace záměru.

Dostat povolení může trvat roky…

Asi vás napadne, proč by mě měl investor poslouchat? Když si vybere ekologicky velmi hodnotné místo, čeká ho dlouhé vyřizování s úřady a občanskými sdruženími. Musí tedy počítat s větší investicí jak času, tak financí a někdy se řízení může táhnout celé roky. Například právě Ústecký kraj posuzuje záměry velmi přísně. V některých případech se tedy může stát, že investor povolení nedostane. Předběžný screening tyto možné problémy odhalí a ušetří tak investorovi peníze i čas.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: