Při projektování nové výsadby má každý strom svůj smysl a své místo

Při projektování nové výsadby má každý strom svůj smysl a své místo

Určitě už jste si všimli, že právě v tomto období, tedy na počátku jara, se na mnoha místech objevuje nová výsadba. I já v této době řeším hodně projektů zabývajících se právě zelení.

Stromy nemají jen okrasnou funkci, mohou poskytovat útočiště zvířatům, nebo chránit před povodní. 

Ideálně se nová výsadba projektuje již v zimních měsících, ale co si budeme povídat, mnoho zadavatelů si vzpomene až na poslední chvíli.  Pro samotnou realizaci výsadby je pak nejlepší dobou předjaří, rostlinám prospívá především dostatek vláhy z dešťových přeháněk

Složení zeleně vždy navrhuji v souladu s konkrétním místem.

A jak takový projekt výsadby vypadá? Při jeho navrhování jsou pro mě  stěžejní tyto body:

Informace o daném místě – Před samotným projektováním je důležité zmapovat si terén, kde nová výsadba bude. Namodeluji si přirozenou vegetaci a vezmu v potaz další funkce, které by měla mít. Nejde jen o funkci okrasnou, ale i o zadržování vody v krajině, pomoc v boji proti povodním apod.

Zvířata, která zde žijí – Zeleň by měla být zároveň vhodným domovem, skrýší či poskytovat zdroj potravy pro zvířata, která se v dané lokalitě vyskytují.

Historický aspekt – Osobně kladu velký důraz na historii nejen konkrétního místa, ale i výsadby obecně. To znamená, že na určitých místech se po staletí vysazovaly tytéž druhy stromů a měly tam svůj specifický význam. Takovým příkladem, k němuž se i já ve svých projektech ráda vracím, je vysazování dubů na hranicích pozemků a parcel, které jsou jinak čitelné pouze z katastrální mapy.

Voda, slunce atd. – Dalším důležitým bodem je celkový krajinný ráz, tedy jak je to na daném území s vodou, kdy a kam svítí slunce apod.

Výsledkem analýzy těchto prvků je ideální složení zeleně navržené na míru daného území.

Ne vždy je nutné sáhodlouhé sepisování

Právě při navrhování výsadby bývá často příležitost pro takzvané rychlé projekty. To znamená, že v ruce načrtnu rozložení zeleně, které doprovodím krátkou textovou zprávou o tom, proč by kde měl stát jaký strom. Je to rychlé a efektivní. Jiný případ však nastává ve chvíli, kdy klient žádá na základě projektu o nějakou dotaci. To pak opět musím zasednout k počítači a vytvořit potřebnou dokumentaci.

Je osvěžující vstát od počítače a projektovat jen s tužkou v ruce.

Co takový projekt stojí?

Otázka týkající se ceny jistě bude zajímat každého, kdo si zamýšlí podobný projekt zadat. V tomto případě však žádný ceník neexistuje. Vždy se jedná o individuální projekt zasazený do konkrétního místa a nejde proto paušalizovat. Na ceně se ale samozřejmě s klientem vždy domluvím před započetím projektu.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: