Mohou záměr zkomplikovat hnízdící ptáci?

Mohou záměr zkomplikovat hnízdící ptáci? Aneb Kdepak ty ptáčku své hnízdo máš?

Především v jarních měsících a na počátku léta se mi vždy nakupí několik zakázek, při nichž se zabývám hnízděním ptáků. Jedná se především o ty projekty, kde se řeší kácení dřevin.

Období od dubna do června představuje hlavní sezónu hnízdění ptactva, které poté pokračuje až do září. Především v této době se na mě obrací mnoho klientů. Pokud se totiž chystají pokácet větší plochu stromů či dřevin, je nutné nejprve zjistit, jestli zde nemají domov nějací opeřenci.

Výzkum zaměřený na hnízdění ptactva by se měl dělat vždy, než dojde k nějakému většímu 

kácení.  

Jak takový výzkum vypadá?
Jestliže si mě tedy klient na tento typ práce najme, čeká mě výjezd do terénu, kde musím zjistit, jaký dopad bude mít vykácení dřevin na zdejší ptactvo. Pátrám po tom, jaké druhy ptáků tu žijí a zda tu trvale  hnízdí, nebo sem přilétávají jen za potravou. V druhém případě se jedná o takzvaný potravní biotop a dřeviny a stromy tu mají jinou funkci, než v případě hnízdění.

Pokud pokácíte stromy, v kterých hnízdí ptáci, zahráváte si se zákonem. 

Jde o přírodu, ale i legislativu

Všichni hnízdící ptáci jsou u nás chráněni zákonem. V tom je uvedeno, že nesmí být rušeni během hnízdění a nesmí docházet k omezování jejich hnízdních příležitostí. Z toho plyne, že zákon se dotýká všech projektů, v nichž má na řadu přijít kácení. 

Na všechny druhy hnízdících ptáků se u nás vztahuje zákon.

Ani hnízda neznamenají konec záměru
I když při svém výzkumu zjistím, že se na dané lokalitě objevují hnízdící ptáci, neznamená to, že je se stavebním záměrem konec a investor musí hledat jiné místo. Mým úkolem v tomto případě je vymyslet možné řešení, aby hnízda zůstala zachována a přesto se mohlo stavět.

Jde o to najít cestu, jak postavit stavbu a přitom neohrozit místní opeřence.

Řešení se najde vždy!
Ve většině případů se domluvíme s investorem, že uzpůsobí stavbu tak, aby zůstaly zachovány některé konkrétní dřeviny, na kterých se hnízda objevují. To ale nebývá všechno. Investor zpravidla vysází kolem zamýšlené stavby další dřeviny, tedy náhradní výsadbu stromů. I ta vždy odpovídá tomu, jaké druhy ptáků zde žijí.  

A co když se jedná o potravní biotop? Pak tedy nabídneme ptákům nový bufet.

Jen zastávka na občerstvení?
Pokud měli ptáci místní dřeviny a stromy jako místo, kam létali za potravou, je nutné na to myslet i při nové výsadbě. V holém trávníku příliš hmyzu nežije, proto zvolíme raději kvetoucí rostliny či keře a zachováme tak původní funkci potravinového biotopu. Odměnou nám pak bude zpěv ptáků, kteří si sem zaletí na svačinku.

Chystáte se i vy kácet větší množství dřevin? A jste si jistí, že v jejich větvích někdo nežije? Ozvěte se mi a já vám pomohu vyhnout se problémům.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: