Migrační studie obchvatu obce ve Středočeském kraji
aneb Krajinný facebook

Migrační studie obchvatu obce ve Středočeském kraji
aneb Krajinný facebook

Migrační studie patří mezi mé nejoblíbenější a jedna taková mě čeká při řešení obchvatu středočeské obce, kam právě mířím. Těmto studiím s oblibou říkám krajinný facebook, zjišťuji totiž, kdo se s kým na vybraném místě kamarádí, jaké události se zde dějí, ale i kdo chce koho sežrat nebo vytlačit z daného území. Musí se počítat se všemi druhy zvířat, od hmyzu a hlodavců až po srny či medvědy. Taková studie mi pak zabere několik týdnů, ale i měsíců práce v terénu.

Jedná se o zjišťování sociálních sítí v krajině, přičemž hlavními aktéry jsou zvířata.

Zima ani bláto nevadí

Ostatní analýzy probíhají většinou ve vegetačním období, migrační studie se ale naopak lépe provádějí v zimě. Sníh a bláto mi podle stop zvěře napoví, jestli dané území křižují nějaké migrační trasy, s jakou intenzitou a jaké druhy je využívají. Je to vlastně jako na silnicích, některé jsou jen malé okresky, kudy cestují jen malá zvířata a ne moc často a některé cesty jsou naopak hotové dálnice. Provoz se tu netrhne a jezdí tu i velká „auta“, jako jsou například srny a jeleni.

Migrační trasy se dají přirovnat k silnicím. Někde vedou jen okresky, jinde hotové dálnice.

Na pomoc si přizvu techniku

V dnešní době se nemusím spoléhat jen na své oko a intuici, která mi nemusí vždy napovědět zcela správně. Proto pro pozorování i v tomto případě použiji fotopasti a snímkování z dronů, s kterým mi pomáhají spolupracovníci z České zemědělské univerzity v Praze. Trasy jsou pak lépe viditelné a v některých případech je opravdu velmi překvapivé, kudy vedou.

Obchvat křižuje tzv. ÚSES

Systém ÚSES znamená územní systém ekologické stability a je v mapách znázorněn zelenými čárami. Představuje systém sítí a křižovatek, po kterých se v krajině pohybuje zvěř. V tomto případě obchvat křižuje některé prvky tohoto systému. Mým prvním krokem proto bude nahlédnout do map a ověřit, zda se zakreslení shoduje s realitou. Ne vždy tomu totiž tak bývá. Proto se zaměřím na to, zda tudy zvířata opravdu chodí, jak moc trasy využívají a případně zakreslím další.  

Územní systém ekologické stability většinou do map někdo zakreslí jen od stolu.

Silnice či dálnice neznamená vždy problém pro přírodu

Jestliže zjistím, že kolem obchvatu jsou migrační trasy využívány hojně, navrhnu vhodná opatření, aby je zvířata mohla nerušeně užívat dál. V některých případech dokonce taková stavba okolí pro zvířata zatraktivní. Dojde k nové výsadbě stromů, vytvoření nových vodních prvků atd. Výstavba dálnice tak znamená příležitost, v každém rozpočtu liniových stavby je totiž zahrnuta i částka pro krajinářská opatření. Nakonec tak dojde k harmonickému propojení lidských aktivit s přírodou.

Některé výstavby udělají prostředí atraktivnější pro zvířata. Přibydou lesíky, vodní plochy…

Uveďme si na závěr jeden příklad. Silnice může vést obyčejným polem, kde nejsou žádné koridory a není ani jinak ekologicky význačné. Při výstavbě se zde vybudují jezírka, zasadí stromy a náhle je z pole ekologicky hodnotné místo, kam zavítá nejedno zvíře.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: