Krajinný ráz může hodnotit jen odborník

Krajinný ráz může hodnotit jen odborník

Ze začátku roku se mi sešlo několik zakázek na hodnocení krajinného rázu. Jejich společným jmenovatelem bylo, že vznikly kvůli nějakému záměru, který lidé nechtěli ve svém okolí mít, a ode mě investoři požadovali vypracovat vliv těchto záměrů právě na krajinný ráz. 

Jednalo se o výstavbu zemědělské farmy a o výstavbu nového vysílače mobilního operátora. Proti oběma záměrům se mezi lidmi, kteří v okolí zamýšlených staveb žili, zvedla vlna odporu. A v obou případech se místní obyvatelé odvolávali na narušení krajinného rázu.

Subjektivní hodnocení nejsou relevantní

Lidé často mají pocit, že krajinný ráz může narušit naprosto cokoliv. Z laického pohledu to vypadá, že jakmile do krajiny umístíte něco nového, změníte tím ráz krajiny. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že krajinný ráz je zakotvený v zákoně o ochraně přírody a krajiny a vytváří přírodní, kulturní a historickou charakteristiku dané oblasti. Proto je třeba každý záměr, který by teoreticky mohl krajinný ráz ovlivnit, vyhodnotit právě podle tohoto zákona. Protože jinak se staneme hodnotiteli krajinného rázu všichni, všichni máme pocit, že rozumíme tomu, co by v krajině mělo být a co ne.

Všechna naše hodnocení jsou však subjektivní. Tento postoj vystihuje tzv. NIMBY efekt (z anglického Not In My Back Yard, tj. ne na mém dvorku), což znamená, že nějaká stavba je sice každému prospěšná, ale nikdo ji ve svém okolí nechce mít. Například v případě již zmíněné výstavby nového vysílače mobilního operátora došlo k situaci, kdy bylo nutné kvůli statice zbořit komín bývalé továrny, na kterém byl vysílač dosud umístěn. Odpůrci záměru postavit nový vysílač samozřejmě nechtěli přijít o signál mobilního operátora a tím pádem o spojení se světem, jen nechtěli nechat postavit nový vysílač ve svém okolí a koukat se na něj. A při svém boji proti záměru stavět nový vysílač se oháněli krajinným rázem, protože měli pocit, že přesně vědí, co se s krajinným rázem v případě realizace záměru stane.

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz nechte odborníkům

Hodnocení krajinného rázu má svoje zákonitosti a svoji metodiku, která je přesně daná. Podle ní jsme schopni hodnotit krajinný ráz objektivně, bez emocí. Takováto hodnocení jsem teď na začátku roku zpracovávala dvě. Na tuto činnost mám dokonce i autorizaci od Fakulty architektury ČVUT. Tato hodnocení pomáhají odhalit informaci, jak moc bude ve skutečnosti dotčená krajina tím konkrétním záměrem ovlivněna. Hodnocení má několik etap, řeší se například viditelnost záměru, součástí je velice podrobná analýza skutečných hodnot krajiny s relevantními výsledky.

V případě, že se setkáte se situací, kdy budete bojovat za nebo proti nějakému záměru, vzpomeňte si na to, že je dobré mít v ruce nějaký silný argument. A tím je vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zpracované podle metodiky. Jen tak se vyhnete subjektivnímu hodnocení a předejdete vymýšlení neuvěřitelných důvodů, proč záměr chtít realizovat nebo proč proti němu bojovat.

 

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: