I při realizaci stavby je třeba oko krajinné ekoložky

I při realizaci stavby je třeba oko krajinné ekoložky

Vypracováním studií a posudků má práce rozhodně nekončí. Na mnoha stavbách provádím takzvaný biologický dozor. Tak jako například na Brandově.

Přítomnost ekologa na stavbě vás může ušetřit milionových pokut.

Bio dozor? Copak to je?

Biologický dozor znamená, že několikrát do měsíce jezdím na místo stavby a dávám pozor, aby nedocházelo k ekologickým kolizím. Jednak tak chráním samotnou přírodu, ale i klienta. Na stavbu totiž dost často zavítají kontroly z úřadů a pokud zjistí pochybení v tomto směru, hrozí staviteli až několika milionová pokuta. Biologický dozor proto není dobré podcenit především u větších staveb a pak takových, které vznikají na tzv. zelených loukách. Ty jsou obklopeny lesy, poli či loukami, kde je větší výskyt živočichů.

Čím více stavba zasahuje do volné krajiny, tím spíše se mohou objevit problémy.

Jak takový dozor probíhá?

Vždy záleží na domluvě s klientem, velikosti stavby apod. Například na stavbu na Brandově dojíždím třikrát do měsíce. Dělám si poznámky o probíhajících pracích, vyplňuji stavební deník a pokud se přece jen objeví nějaké komplikace, jsem to já, kdo je řeší. Předcházím tak zbytečnému zdržování stavby nebo hrozbě pokut. Jiní poradci vidí většinou jen překážky a nenabízejí řešení, když se problém objeví. Mě ale baví vymýšlet nová východiska a být u toho, když projekt roste před očima. Navíc i já se často dozvím něco nového o stavebních technologiích, což mi pomáhá v další práci.  

Pokud se objeví nějaký zádrhel, jsem to já, kdo ho řeší, objednává specialisty apod.

Co se může stát…

Někdy může dojít k pochybení zcela neúmyslně. Na Brandově jsem například řešila problém s deponií, tedy dočasnou skládkou materiálu. V tomto případě se jednalo o pokácené větve a stromy. Provedený biologický průzkum již předtím odhalil, že se na daném pozemku objevují ještěrky a slepýši. Pokácené a nashromážděné větve pro ně představovaly lákavý úkryt a hrozilo, že se na toto místo začnou stahovat a poté budou i s deponií odvezeni pryč a zničeni. Jelikož jsou ještěrky a slepýši u nás chráněné, mohl za takovýto postup dostat klient pokutu ve výši několika milionů. Proto jsem navrhla řešení: část větví se odveze okamžitě pryč a část větví se bude skladovat mimo stavbu, kde následně i zůstane. Zvířata tak získala nový domov, kde jim nehrozilo žádné nebezpečí. Klient jednal v souladu s předpisy i ekologií.

Pomáhám lidem „vidět“ přírodu

Právě během práce na Brandově se mi opět potvrdilo, že investoři, ale i ostatní lidé podílející se na stavbě, nejsou k přírodě lhostejní. Za pochybením stojí většinou jen neznalost ekologické problematiky. Tentokrát mě navíc potěšilo, že se zaměstnanci stavby začali po mých návštěvách o přírodu sami více zajímat. Od stavbyvedoucího jsem dokonce dostala fotografii jeho zahrady, kde nechal podobnou hromadu dřeva, aby se do ní mohli nastěhovat ještěrky a slepýši. A přesně pro tyto okamžiky mě má práce tak baví!

 

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: