Co dělat, když vám přes stavbu vede zvířecí dálnice?

Co dělat, když vám přes stavbu vede zvířecí dálnice?

Před nedávnem se na mě obrátil klient s tím, že mu krajský úřad odmítl vydat povolení ke stavbě, protože by narušila migrační trasy zvířat, které přes pozemek vedou. Obával se, že to znamená konec všech jeho plánů. Naštěstí tomu tak nebylo.

Čím větší je zastavěnost krajiny, tím častěji se objevuje problém s migračními trasami zvířat.

To, co potkalo mého klienta, není zase tak neobvyklá situace. Čím více staveb se projektuje a staví, tím větší nebezpečí představuje nepropustnost krajiny pro zvířata a úřady tento aspekt u všech projektů dost hlídají. Nejde však jen o samotné povolení, ale i o fakt, že pro zvířata je to pak opravdu problém. Málokterý investor si to však před stavbou uvědomuje, a ne všichni poradci na to své klienty upozorňují. Mnohdy jen vypracují biologický průzkum a tím pro ně práce končí. O to překvapivější pak je, pokud úřad právě z tohoto důvodu povolení nevydá.   

Čas a starosti si ušetříte, pokud si necháte vypracovat migrační studii ještě před podáním žádosti na úřad.

Čekala mě cesta do terénu

Prvním krokem, který je v tomto případě potřeba udělat, je nechat si vypracovat migrační studii. Ta zmapuje trasy zvířat, jež přes pozemek vedou a najde místa kolize – tedy kde brání zvířatům v pohybu, na který jsou zvyklá. Vypravila jsem se tedy do terénu, abych zjistila, kde dochází ke střetu. Po důkladném prostudování pozemku a jeho okolí jsem navrhla nadchody a podchody, aby zvířata mohla nerušeně cestovat tak jako doposud.

Po analýze terénu jsem navrhla podchody a nadchody, které by celý problém vyřešily.

Klient byl ke všem mým návrhům vstřícný a co víc, začal se o problematiku migračních tras sám zajímat, když jsem mu vysvětlila, proč je důležité je mapovat a zachovávat. Opět se tak ukázalo, že investoři nejsou z principu neohleduplní k přírodě, jak si mnoho ekologů myslí, jen často neznají důvody, proč je ekologie při výstavbě tak důležitá.

Povolení nic nestálo v cestě

Klient doložil ke své žádosti o povolení stavby migrační studii a zanesl do svého projektu nutné změny, které vyžadovaly cesty pro zvěř. Splnil tak vše, co mu úřad vytýkal a nakonec dostal vytoužené povolení ke stavbě.

Úřad vám nechce komplikovat stavbu. Na druhou stranu zastavěním migračních cest může docházet k nebezpečným kolizím se zvířaty například na silnicích apod.

Netýká se to jen dálnic a velkých staveb

Stejný problém se může objevit u všech možných typů staveb. Mohou to být dálnice, výrobní haly, ale i rodinné domy. Abyste předešli bezesným nocím, v kterých se vám bude zdát o tom, že roky plánů a shánění potřebných povolení jsou nyní k ničemu, je dobré už při samotném plánování nechat zrealizovat v rámci biologického průzkumu migrační studii. Je vždy lehčí zanést případné úpravy do projektu ještě předtím, než se ocitne na úřadě.

Mě osobně vždy zajímá osud celého záměru. Proto i v případě, kdy si klient zadá jen biologický průzkum, ho upozorním i na další možná úskalí, která mohou nastat. Jedním z nich je právě křížení migračních cest na daném místě. Je mi jasné, že investor ani nemůže vidět problémy, které vidím já. A právě o tom naše spolupráce vždy je – o komunikace, hledání řešení a cest, aby projekt mohl úspěšně započít.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: