Aby vám nikdy nevyschla studna

Aby vám nikdy nevyschla studna. Bojovat proti suchu se dá. A ani to moc nestojí.

Zažíváme teplotně velmi nadprůměrné roky a nevypadá to, že by se počasí chtělo umoudřit a nadělit vyprahlé zemi trochu té vláhy. Existuje však řešení jak zabránit vysychání krajiny i podzemních vod.

Voda do české krajiny vždy patřila
Zdá se, že ani tento rok nebude, co se týče množství srážek, výjimkou. Možná i proto se mi sešlo hned několik projektů na výstavbu tůní a mokřadů. I když se to na první pohled nezdá, jedná se o nepříliš finančně náročné projekty. Navíc mokřady a tůně jsou biotopy, které do české krajiny vždy patřily. A protože má země svou paměť, tam, kde se již tyto typy biotopů nacházely, se zakládají o to lehčeji. Stačí jen pomoci vodě, aby si do těchto míst opět našla cestičku. Mokřad či tůň se tam pak přirozeně obnoví.

Jedná se sice o celkem levný projekt, ale má obrovský vliv na množství vody v přírodě.

Pomáhají nejen zemědělské krajině
Nejvhodnější je zakládat tůně a mokřady v místech, kde je obdělávaná půda. Současná struktura zemědělské krajiny totiž nahrává suchu. Velké lány polí zem vysušují, dokonce zde vzniká až jakési pouštní mikroklima. O to víc pak pomáhá, když se poblíž vyskytne vodní biotop. Může se jednat o menší rybník, ideální jsou ale právě tůně a mokřady. Ty totiž samovolně obrůstají vegetací. Voda spolu s rostlinami pak funguje jako klimatizační jednotka. Ochlazuje své okolí, teploty tolik nekolísají a drží se tu větší vlhkost.  

Vodní biotop funguje jako houba. Absorbuje při deštích vodu a drží ji v sobě dlouhé měsíce.

Zásobárna drahocenné vláhy
Mokřady či tůně do sebe při deštích dokážou nasát velké množství vody, kterou pak zadržují i v době, kdy neprší. Řádově i několik měsíců. Tím obohacují i podzemní zdroje vody, které při dlouhodobém nedostatku srážek vysychají. Výzkumy dokázaly, že pokud na polích vznikla tůň či mokřad, lidem v jeho okolí přestala voda ve studních ubývat.

Mokřady a tůně nemají vliv jen na krajinu, ale obohacují i podzemní vody.

Kde je voda, jsou živočichové i rostliny
Je to s podivem, ale o tomto vcelku jednoduchém opatření proti suchu se dnes příliš nemluví. I přesto se na mě ale naštěstí obracejí lidé s tímto typem projektů. A já jsem moc ráda, že se na nich mohu podílet. Navíc tůně či mokřady nemusí být jen někde mezi poli, ale můžete si je vytvořit i na svém pozemku. Nejde totiž jen o sucho, vodní biotopy obohacují krajinu i v dalších směrech, žije zde totiž mnoho živočichů, rostou kosatce či lekníny. 

Mokřady nejenže oživí krajinu, ale navíc se do nich nastěhuje mnoho zvířat – žáby, ptactvo a ostatní vodní živočichové. 

Za malou investici hodně užitku
Jestliže jste majiteli nějakého pozemku a obáváte se sucha, mohu vám toto řešení jedině doporučit. Vytvořit mokřad či tůň není nákladné, dokonce to jde zvládnout i svépomocí. Stačí si na to půjčit vhodnou techniku. A navíc lze na tento typ projektu získat dotace.

Nedávno jsem například zakládala mokřad pro jednoho klienta, který má toto místo jako svou oázu klidu. Chodí tam každý večer poslouchat žáby a relaxovat. Mokřad mu tak pomáhá nejen proti stresu, ale zmizely i problémy s podzemní vodou.

 

 

Jestliže se také chcete vyvarovat problémů se suchem či mít svou vlastní tůň se žábami a ptáky, ozvěte se. Vymyslím vám vodní biotop přesně na míru.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: